Välkommen till museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägars (SRJmf:s) hemsida. Det är vi som driver Lennakatten och kör ångtågen mellan Uppsala Östra och Faringe i Uppland.

Arbeten med BLJ 5 Thor i Faringe 2014/2015

Arbete med NÖJ 16 i Faringe 2014/2015

 

Tankarna togs bort helgen innan, sedan färdigställdes sotskåpet invändigt så att det gick att elda på.
Varmprovet av ångpannan utföll till belåtenhet efter lite kompletterande diktningar.
Nästa steg är isolering av pannan och tillverkning av nya beklädnadsplåtar samt att montera dom.

Länk till album - Arbete med NÖJ16 - Faringe 2014

 

Arbete med sommarvagnarna

 

 

 

 

 

 

Rälsbilen har provkörts inför säsongen: Länk till en film om vårrustning av rälsbilen
Rälsbilens resa in till Uppsala: Länk till en film om resan in till Uppsala Östra


Snöbilderna i albumet är från första maj! Burr!

Flera bilder finns här - länk till album

 

Bli medlem i SRJmf - länk