Välkommen till museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägars (SRJmf:s) hemsida. Det är vi som driver Lennakatten och kör ångtågen mellan Uppsala Östra och Faringe i Uppland.

Det finns inte så mycket material publicerat här ännu, mer material kommer efter hand.

 

Vändskiva upplyft
Vändskivan vid lokstallet i Faringe våren 2014, den är under renovering och blästras och målas nu.