Välkommen till museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägars (SRJmf:s) hemsida. Det är vi som driver Lennakatten och kör ångtågen mellan Uppsala Östra och Faringe i Uppland.

Nya fordon till ULJ

Arbeten med BLJ 5 Thor i Faringe 2014/2015

Arbete med NÖJ 16 i Faringe 2014/2015

Nytillverkade delar till tubpressar 

Nästa steg är isolering av pannan och tillverkning av nya beklädnadsplåtar samt att montera dom.

Länk till album - Arbete med NÖJ16 - Faringe 2014

 

Arbete med sommarvagnarna

 

 

 

 

 

 

Rälsbilen har provkörts inför säsongen: Länk till en film om vårrustning av rälsbilen
Rälsbilens resa in till Uppsala: Länk till en film om resan in till Uppsala Östra


Snöbilderna i albumet är från första maj! Burr!

Flera bilder finns här - länk till album

 

Bli medlem i SRJmf - länk